פנייה לבחינת אפשרות לניהול הליך גישור/ בוררות במכון הארצי למגשרים ובוררים

*
*
נא למלא את הטופס בצורה מלאה ככל האפשר.
הפניה תתקבל במזכירות המכון לצורך בחינת הפניה, מיד לאחר אימות פרטים הצדדים יופנו למגשר/ בורר רלוונטי לתחום המחלוקת .