בוררות

הליך של בוררות נפתח בדרך ככל בהתניית בוררות בין הצדדים ההליך מחייב את הצדדים בהתאם להתניית הבוררות, הצדדים בהסכמה מלאה יכולים לשנות את התנאים בהתניית הבוררות ולקבוע את זהות הבורר ואת סדרי הדין חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 חל על הבוררות

קרא עוד