על פי תקנות סד"א החדשות (התשע"ח-2018) יש חובה לבעלי הדין, המיוצגים ע"י עורכי דין לקיים הליכים מקדמיים טרם ישיבת קדם המשפט הראשונה. בעלי דין שאינן מיוצגים אינם מחויבים בניהול הדיון המקדמי. מטרת הדיון המקדמי : 1. היערכות בעלי הדין לקראת הדיון בתביעה. 2. ליבון יריעת המחלוקת, תיחום וצמצום הפלוגתות תוך גילוי הדדי ושקיפות מרבית. 3. בחינת נקיטת צעדים לייעול ההליך המשפטי, לדוגמא: מינוי מומחה מוסכם, הסכמה על ראיות רלוונטיות, גילויים מסמכים ושאלונים.. ועוד. 4. בחינת האפשרות ליישוב הסכסוך מחוץ לבית המשפט כגון: גישור, בוררות. המכון הארצי לגישור ובוררות מקדם הליכים מקדמיים אלו ועוזר לצדדים הן מבחינה פרוצדורלית והן באפשרות לפתור את הסכסוך באמצעות מנגנוניים חלופיים כדוגמת הליכי הגישור והבוררות המבוצעים במרכז, המפגש הראשון לצורך תאום עמדות נערך ב ZOOM ומוענק ללא תשלום לרווחת עורכי הדין.


  • קטגוריה: ניהול הליכים מקדמיים ע"פ התקנות החדשות ועריכת דיווח לבית המשפט
  • משך: 02:30 שעות
  • מקום:קישור זום

מחיר:חינם

 

תיאור

על פי  תקנות סד"א החדשות (התשע"ח-2018) יש חובה לבעלי הדין, המיוצגים ע"י עורכי דין לקיים  הליכים מקדמיים טרם ישיבת קדם המשפט הראשונה. בעלי דין שאינן מיוצגים אינם מחויבים בניהול הדיון המקדמי.

מטרת הדיון המקדמי :

1. היערכות בעלי הדין לקראת הדיון בתביעה.

2. ליבון יריעת המחלוקת, תיחום וצמצום הפלוגתות תוך גילוי הדדי ושקיפות מרבית.

3. בחינת נקיטת צעדים לייעול ההליך המשפטי, לדוגמא:  מינוי מומחה מוסכם, הסכמה על ראיות רלוונטיות, גילויים מסמכים ושאלונים.. ועוד.

4. בחינת האפשרות ליישוב הסכסוך מחוץ לבית המשפט כגון: גישור, בוררות.

בפועל בעלי דין נדרשים  לבחון  אפשרות לפתור את הסכסוך באמצעות מנגנונים חלופיים להליך בבית המשפט:

בתום הדיון המקדמי ולא יאוחר מ – 14 ימים לפני המועד שנקבע לישיבת קדם המשפט הראשונה, מחויבים בעלי הדין לדווח לבית המשפט בדבר קיומו ותוכנו של הדיון המקדמי שניהלו. דרך הדיווח שנקבעה היא הגשת טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות. באין הסכמה לדיווח משותף, יגיש כל בעל דין את הטופס מטעמו. באחריות בעלי הדין ועורכי דינם לתאם בינם לבין עצמם את המועד לדיון המקדמי בתקופה שהוגדרה. המכון הארצי לגישור ובוררות מקדם הליכים מקדמיים אלו ועוזר לצדדים הן מבחינה פרוצדורלית והן באפשרות לפתור את הסכסוך באמצעות מנגנוניים חלופיים כדוגמת הליכי הגישור והבוררות המבוצעים במרכז, המפגש הראשון לצורך תאום עמדות נערך ב ZOOM ומוענק ללא תשלום לרווחת עורכי הדין.