גישבור

הליך הגישבור הוא הליך שמתחיל בגישור בהסכמת הצדדים ויכול להסתיים ללא הסכם  או בהסכם חלקי. כאשר ברצון הצדדים להגיע להכרעה מלאה בסכסוך, הצדדים ממנים את המגשר להיות בורר על מנת שיכריע בסכסוך, בהליך הגישור כללי הגישור חלים ובבוררות חוק הבוררים חל.

גישור-בוררות – גישבור –  החיסרון בגישור הוא שהצדדים לא תמיד מגיעים להכרעה ולפתרון בסכסוך מאחר וצריכה להיות הסכמה מלאה של שני הצדדים. בהעדר הסכמה  אין אפשרות לכפות הסכם גישור, במקרה ששני הצדדים רוצים הכרעה או שחייבת להיות הכרעה בזמן קצר יש יתרון לכך שהצדדים ממנים  את המגשר לבורר על מנת שיכריע בסכסוך. אולם  ידיעה מראש של הצדדים על עצם קיום הליך הגישבור עלול להוות  חסם  וחשש מקדים לשתף את המגשר באינטרסים ובמידע שעלול להכריע לחובתם בהליך הבוררות .

הליך הגישבור מומלץ במיוחד  כאשר עיקרי המחלוקת נפתרים בגישור ואילו הענייניים השוליים נפתרים בבוררות אך בכל מקרה הליך אלטרנטיבי לשפיטה בבית המשפט השואב משאבים כספיים וזמן אינו חלופה עדיפה